Programma

Het programma van de Opleiding tot Loopbaanbegeleider loopt over zeven dagen. Iedere dag komt één attitude aan bod, een houding die uit zichzelf en op onbewuste lagen impact heeft op het gesprek. Daaraan verbinden we concrete technieken en inzichten.

Aan het programma is ook een certificatiedag verbonden, waarop iedere deelnemer de kans krijgt diens project voor te stellen en iets te tonen. Daarna volgt een feestelijke huldiging en de uitreiking van de certificaten.

Inhoud van de Opleiding Loopbaancoach

Klik op de onderstaande titels voor meer informatie over het programma.

Dag 1 - Over de loopbaancoach

HOUDING: Een goede setting is minstens even belangrijk als een goede sessie.

De voorbereiding en aanpak van een loopbaantraject zijn minstens even belangrijk als wat je doet tijdens de sessie zelf. Je leert sessies van de eerste minuut goed insteken en vermijdt daarmee dat het vastloopt of dat er weerstand komt vanuit de klant. Resultaat: betere sessies met minder werk.

We geven je ons coachmodel mee, een kader dat als toetssteen kan dienen voor een vlot en correct verloop van je sessies.

Vragen die beantwoord worden:

 • Wat is de rol van de loopbaancoach?
 • Hoe maak je goede afspraken?
 • Wat doe je met iemand die niet op eigen initiatief komt?
 • Welke zijn de 6 fasen in een loopbaangesprek?
 • Welke zijn de verschillende fasen in een loopbaantraject (intake, verdiepende gesprekken, synthese gesprek, pop, huiswerk en nazorg)?
 • Hoe maak je een contract op in een intakegesprek?
 • Hoe houd je de tijd in de gaten?
 • Wat is het verschil tussen interne/externe loopbaanbegeleiding?
 • Welke gedragscode dient de loopbaancoach te volgen?
 • Hoe behaal je het label van loopbaancoach bij de VDAB

 

Dag 2 - Je loopbaan in kaart brengen

HOUDING: Coach in functie van de klant, niet in functie van jouw pallet aan technieken.

De tweede dag leer je de vraag van de klant kaderen. Je ontdekt op welke laag en in welk aspect de vraag zich precies situeert. Vaak gaan we te snel in op de vraag die de klant presenteert, en vergeten we uit te zoeken wat de werkelijke nood is – die de klant misschien zelf nog niet eens kent.

Door verschillende invalshoeken te overlopen, komt je te weten wat de ‘Vraag achter de vraag is’, datgene waarvoor de persoon werkelijk komt. Daardoor heb je minder sessies nodig om te werken aan het essentiële, en ook om effectieve verandering op gang te brengen.

Vragen die aan bod komen:

 • Welke mogelijke aspecten zijn er aan een vraag rond werk?
 • Op welke verschillende niveaus van bewustzijn speelt een vraag?
 • Wie of wat is er nog allemaal betrokken bij de situatie?
 • Hoe breng je de patronen van de voorbije loopbaan in kaart?
 • Welke levens- en loopbaanfasen zijn er, die een invloed hebben op het behandelen van een specifieke casus?
 • Hoe breng je evenwicht in wat iemand wil, kan en ten gelde kan maken?

 

Dag 3 - Kwaliteiten, Passie en Persoonlijkheid

HOUDING: De kaart is niet het gebied, maar je kan er wel de weg mee vinden.

Onmisbaar bij het werken rond loopbaan is het in kaart brengen van de persoonlijkheid. Waar ben je goed in, en waar minder? Wat zijn je natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten? Waar liggen je passies en drijfveren? Wat lukt jou gemakkelijk, en wat is moeilijker?

We reiken verschillende modellen aan waarmee je een compleet beeld krijgt. We bekijken zowel de persoon op zich, als de manier waarop deze zich verhoudt tot een groep. We maken ook gebruik van verscheidene formats. Naast mentale modellen gebruiken we ook fysieke en creatieve manieren om niet-oordelende feedback te krijgen uit het individu, of uit een groep.

Vanuit onze ervaring geven we manieren mee waarop je onmiskenbaar de eigenheid van de persoon naar boven haalt. Zonder oordeel of druk, in alle veiligheid.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat zien mensen (die me niet kennen) wanneer ze naar me kijken?
 • Wat zien anderen dat ik niet van mezelf zie?
 • Wat zeggen mijn schaduwkanten over mijn kwaliteiten?
 • Welke communicatiestijl heb ik?
 • Welke rol speel ik van nature in een groep, welke positie(s) neem ik in?
 • Hoe kan je loopbaancompetenties in kaart brengen en ontwikkelen?
 • Hoe maak ik een CV waarin mijn kwaliteiten optimaal tot uiting komen?

 

Dag 4 - Doelen stellen en in Beweging komen

HOUDING: Beweging is belangrijker dan resultaat.

Doelen zijn een vast onderdeel van een loopbaantraject. Naast de klassieke manieren om doelen te stellen (SMART, Outcome model, GROW), leren wij je kijken naar de verborgen aspecten van doelen. Wat maakt dat het tot nu toe nog niet gelukt is? Wat houdt je nog tegen, waaraan hang je vast?

Je leert iemand in beweging brengen en concreet op zoek gaan naar een job.

Vragen die aan bod komen:

 • Welke zijn de mogelijkheden, en de beperkingen van SMART doelen?
 • Als SMART niet lukt, wat dan wel?
 • Wat doe je als iemand een hindernis heeft als 'angst', 'onzekerheid', of 'ik weet het niet'?
 • Hoe laat je iemand nadenken over diens droomjob?
 • Hoe krijg je iemand die vastzit in beweging?
 • Wat als er nog niks verandert?
 • Wat als ik al de zoveelste coach ben, wat kan ik nog doen?
 • Welke formats bestaan er om mensen te laten zoeken naar concrete vacatures?
 • Hoe kan je arbeidsmarktanalyses doen en sollicitatieadvies geven?

 

Dag 5 - Tijd, Energie en Burn-Out

HOUDING: Leren doseren met gas & rem.

Veel loopbaanvragen draaien rond een tekort aan tijd en energie, en een teveel aan stress en verwachtingen.

Wanneer iemand intrinsiek ontevreden is met diens werk of zich niet meer kan vinden in de visie en/of werkwijze van het management/de afdeling/het bedrijf, begint dit bakken energie te kosten.

Je leert werken met prioriteiten, met de juiste dosis, en met de verhouding tussen energievreters en energiegevers. Je leert ook hoe je afspraken maakt aan het einde van een sessie om iemand in beweging te houden.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat als iemand geen keuzes kan maken?
 • Wat doe je met iemand die altijd zijn of haar best doet?
 • Hoe laat je iemand grenzen opbouwen?
 • Hoe laat je Time Management werken?
 • Hoe maak je een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)?
 • Welke soorten huistaken kan je meegeven?

 

Dag 6 - Werken op de diepere lagen

HOUDING: Hoe dieper de insteek, hoe breder het effect.

Het is onvermijdelijk dat je vragen zal krijgen die zich eerder in het persoonlijke situeren. Je kan dat wel doorsturen naar een andere coach of een therapeut, maar een basiskennis is wel vereist. Je zou zelfs kunnen zeggen dat (bijna) alle loopbaantrajecten gebaseerd zijn op het persoonlijke, het is tenslotte een persoon met al diens achtergrond, verwachtingen en capaciteiten die het werk doet.

Je leert zoeken naar de werkelijke oorzaak van een werkvraag, en krijgt creatieve en diepgaande technieken mee om hardnekkige patronen te transformeren. Hiermee sorteer je een effect dat het werkvlak overstijgt, en de persoon in zijn geheel meeneemt.

Vragen die aan bod komen:

 • Wat als iemand altijd maar in dezelfde patronen terechtkomt, maar niet weet waarom?
 • Hoe sluit je iets af dat de klant parten speelt?
 • Wat doe je als de klant het allemaal wel weet, maar niet weet wat eraan te doen?
 • Hoe overstijg je het mentale inzicht en creëer je een werkelijke transformatie?
 • Hoe kom je te weten wat werkelijk bij de klant hoort, en wat niet?
 • Welke andere dynamieken en aspecten spelen er, waardoor de klant iets wil veranderen aan diens werksituatie?

 

Dag 7 - Certificatie

Tijdens de certificatie presenteer jij jouw project aan de groep, en geef je ook een korte demonstratie van een sessie. Wij nodigen externe loopbaancoaches uit om feedback te geven, zodat je concrete tips krijgt om verder te werken.

De certificatie is vrijwillig. Wie hem doet, krijgt het certificaat van Loopbaancoach. Anderen krijgen een getuigschrift van deelname.

Persoonlijk loopbaanadviestraject

Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, vragen we dat deelnemers tussen de opleidingsdagen in minstens één persoon begeleiden. Op die manier kunnen we met concrete cases aan de slag en komt de ervaring van de lesgevers het best tot zijn recht.

online formulier

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!