Gedragsanalyse

Uitgebreid rapportenaanbod

YourCoach beschikt via Thomas International over een uitgebreid aanbod van rapporten die u helpen de gedragsstijl van medewerkers en kandidaten te begrijpen en evalueren. Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte rapporten.

De rapport voorbeelden zijn opgeslagen als PDF-bestand. U kunt ze bekijken met Adobe® Acrobat® Reader®, een programma dat gratis verkrijgbaar is via www.adobe.com.

Rapport Beschrijving Voorbeeld
Persoonlijke Profiel Analyse Een uitgebreide beschrijving van het gedrag waarin werksterkten, basisangsten en motivatoren aan bod komen. Dit rapport beschrijft ook hoe men zich gedraagt onder druk, hoe men het gedrag aanpast in de huidige werksituatie en geeft aan of de persoon met frustraties of spanningen kampt. Download Voorbeeld
Interview-Richtlijnen Vragen voor het interview in het kader van persoonlijke ontwikkeling en aanwerving. De vragen zijn gebaseerd op alle punten die in het PPA rapport aan bod komen. Download Voorbeeld
Feedback Kandidaat Een beknopt verslag voor de kandidaat, met trefwoorden, algemene gedragskenmerken, motivatoren en de waarde voor de organisatie. Download Voorbeeld
Functieprofiel Dit rapport geeft een beschrijving van de gedragsvereisten voor een bepaalde functie. Download Voorbeeld
Vergelijking PPA/Functieprofiel Dit rapport beschrijft de functievereisten, analyseert de sterkten en beperkingen van de kandidaat in vergelijking met deze vereisten, en geeft aan hoe goed deze persoon in deze functie past. Download Voorbeeld
Samenvatting voor Leidinggevende Een uitgebreide beschrijving van het gedrag zoals het PPA rapport, maar onder de vorm van een gestructureerde opsomming. Download Voorbeeld
Sterkte/Zwakte Analyse Een beknopt endoeltreffend overzicht van de sterkten en zwakten in het gedrag van een persoon. Download Voorbeeld
Managementadvies Dit rapport geeft aan welke management- en communicatiestijI het meest geschikt is om met de persoon in kwestie om te gaan.
Management Audit Een evaluatie van de sterkten en beperkingen op gebied van managementcompetentie. Download Voorbeeld
Verkoop Audit Een evaluatie van de sterkten en beperkingen op gebied van verkoopcompetentie. Download Voorbeeld
Admin/Tech Audit Een evaluatie van de sterkten en beperkingen op gebied van administratieve/technische competentie. Download Voorbeeld
Callcenter Audit Een evaluatie van de sterkten en beperkingen op gebied van klantgerichtheid.
Management Vragenlijst Pertinente vragen voor het interview om de kandidaat beter te doorgronden. Helpt om te evalueren of de kandidaat geschikt is voor een managementfunctie. Download Voorbeeld
Verkoop Vragenlijst Pertinente vragen voor het interview om de kandidaat beter te doorgronden. Helpt om te evalueren of de kandidaat geschikt is voor een verkoopfunctie. Download Voorbeeld
Algemene Vragenlijst Pertinente vragen voor het interview om de kandidaat beter te doorgronden. Helpt om te evalueren of de kandidaat geschikt is voor een administratieve/technische functie. Download Voorbeeld
Trainingsmogelijkheden Beschrijft kort de gedragskenmerken van de persoon en identificeert de eventuele behoeften en opleidingsmogelijkheden.
Coachingsrapport Een beknopt verslag van de gedragsstijl met advies om het potentieel optimaal te benutten.
Samenwerkingsaudit Dit rapport beschrijft de werksterkten van twee personen, hun perceptie van elkaar en hun communicatiestijl. Het geeft ook aan hoe hun onderlinge samenwerking kan verbeterd worden.

Geïnteresseerd in gedragsanalyse?

Mail ons je vraag, we geven je graag meer informatie over de mogelijkheden van gedragsanalyse en de Persoonlijke Profiel Analyse.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!