Gedragsanalyse

Historiek & Achtergrond

De studie van het menselijk gedrag dateert reeds uit de Griekse oudheid. Hippocrates (460 - 377 v. Chr) onderscheidde in zijn zogenaamde "temperamenten-leer" 4 types: de Sanguinicus (bloed, warmbloedig en wispelturig), de Cholericus (gele gal, opvliegend en heftig), de Melancholicus (zwarte gal, somber en pessimistisch), en de Flegmaticus (slijm, kalm en onbewogen).

De Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus (ca. 130 - 216) bouwde de leer van de temperamenten nog verder uit en en verbond ze met de 4 elementen en 4 jaargetijden. Zo stond herfst symbool voor de zwarte gal van de melancholicus, met als element Aarde. De winter kwam overeen met de flegmatische persoonlijkheid (te veel slijm) en element Water. De lente was sanguïnisch (te veel bloed), met element Lucht. De zomer tot slot was cholerisch (te veel gele gal), met bijbehorend element Vuur.

De temperamenten van Hippocrates-Galenus hadden een grote invloed op de gedragsanalyse. Ook Carl Jung (1875 – 1961) baseerde zijn visie op deze basisprincipes. In zijn boek Psychologische typen uit 1917 werkte hij vier basistypen van de menselijke persoonlijkheid uit. Hij stelde daarbij contrasterende functies tegenover elkaar: denken en voelen, perceptie en intuïtie, waarbij elke functie als het ware de pool is van een cirkel, die het zelf symboliseert. Eén van die polen is bij elk basistype dominant, ze is onze "superieure functie". Een bijkomende, belangrijke factor is of de psyche naar binnen (introvert) of naar buiten (extravert) is gericht.

William Moulton Marston (1893 – 1947) heeft vervolgens in zijn werk "Emotions of Normal People" gedrag afgezet langs twee andere assen: de as Passief versus Actief reagerend en de as Antagonistische (vijandige) omgeving versus Goedgezinde omgeving. Op basis hiervan ontwikkelde hij een vierkwadrantenconcept, DISC genaamd:

  • Dominantie (D - Macht)
  • Invloed (I - Mensen)
  • Stabiliteit (S - Evenwicht)
  • Conformiteit (C - Principes)

Aangenomen wordt dat de meeste personen op bepaalde momenten blijk kunnen geven van alle vier deze kenmerken. Er wordt echter ook aangenomen dat een individu door een proces van leren en toepassen een levensstijl ontwikkelt, die specifieke nadruk legt op bepaalde aspecten van het gedrag. Hierdoor is gedrag objectief te observeren en te beschrijven, in plaats van subjectief en oordelend.

Begin jaren zestig ontwikkelde Thomas Hendrickson de inzichten van Marston verder tot de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). De Persoonlijke Profiel Analyse zoals die door Hendrickson werd bedacht, is een IPSATIEF instrument. Dit betekent dat het individu wordt beschreven in zijn of haar eigen woorden. Het bestaat uit 24 groepen van vier beschrijvende woorden waaruit de kandidaat moet kiezen welk woord het best en het minst op hem van toepassing is. De Persoonlijke Profiel Analyse probeert vast te stellen of individuen zichzelf zien als iemand die van nature op zoek gaat naar of reageert op werkomstandigheden die zij als gunstig of uitdagend beschouwen. Tevens laat het zien of de reacties hierop actief of reactief zijn.

YourCoach maakt voor gedragsanalyse gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International die het werk van Thomas Hendrickson verder testte en uitwerkte. Als gecertifieerd gebruiker hebben we toegang tot een online systeem waarbij in 8 minuten op een snelle, betrouwbare en objectieve wijze het werkgedrag van personen geëvalueerd wordt.

Bij YourCoach kan de Persoonlijke Profiel Analyse worden toegepast in zowel Individuele analyses als Groepstrainingen.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!