Heart Systems - Paul Liekens

Heart Systems NV is het geesteskind van Paul Liekens. Ze verzorgen voornamelijk curusussen in NLP en Munay Ki.

Wie is Paul Liekens?

Na een klassieke opleiding en gelijklopend met een bloeiende carrière in de zakenwereld, begon Paul in de jaren '70 met de studie van piramides, en deed daar zijn interesse op voor alle bewustzijnsverruimende studies. Hij is gecertificeerd als NLP Trainer door het New York Training Institute voor NLP (NYTI) en door Dr.Richard Bandler. Hij is eveneneens auteur van meer dan 20 boeken over NLP, sjamanisme... Hij is tevens opgeleid tot Westerse Inca Sjamaan sinds 2004.

Life Coach opleiding

Wat kan je verwachten van een opleiding bij Paul Liekens' Heart Systems

De belofte van de opleidingen bij Heart Systems is een diepgaande ontplooiing van bewustzijn. Een hechte samenwerking tussen het bewuste en onderbewuste, waardoor wat je wil en wat je doet op één lijn komen. Door jezelf leren kennen ontstaat ook meer respect voor de verschillen met andere mensen.

Je wordt je ervan bewust dat jij enkel maar kan leren door de verschillen die je in elk ander ontdekt. Elk mens is een kostbare bron voor jouw evolutie en verruiming van jouw model van de wereld. Bovendien besteden we elke dag aandacht aan een bewust contact met je hogere bewustzijn, dat gedeelte dat toegang heeft tot wat de wetenschappers 'het Veld ' noemen, waardoor je heel praktisch leert afstemmen en gebruik maken van de wetten die synchroniciteit en toeval organiseren. Vuurceremonie, individuele sand painting in de aarde, en andere rituelen ondersteunen die diepe veranderingsprocessen.

De verschillende opleidingstrajecten bij Heart Systems

NLP Practitioner

Dit is het eerste jaar; de kennismaking met NLP, haar basispredikaten en -technieken. De opleiding omvat onder meer non-verbale en verbale communicatievaardigheden; persoonlijke transformatie via technieken als herkadering, ankeren...; interventies doen bij conflicten en allergieën; strategieën transformeren; doelstellingen bereiken (Outcome model).

NLP Master

In dit tweede jaar verdiepen we de kennis en werken we naar een meesterschap in NLP. Deze opleiding omvat onder meer de studie van het metaprogramma-model; het bestuderen van criteria; het opstellen van een tijdlijn; werken aan emoties, overtuigingen, efficiënte negotiatie en bemiddeling, verwachtingen, vergelijkingen. De opleiding eindigt met een eindwerk in modelling.

Munay Ki

In juni 2006 hebben de Inca sjamanen vanuit hun spirituele wereld middelen doorgekregen, om de frequentie van de mens in de volgende 6 jaar op het noodzakelijke niveau te brengen, op lichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied.

Die middelen zijn 'riten' die ons in staat stellen om geleidelijk over te stappen op een hogere frequentie, en DNA en onze lichamen aan te passen aan de nieuwe aarde die komt, zij noemen dat de MUNAY-KI. Munay staat voor het hart en de liefde, munay-ki betekent zoveel als' ik hou van je' met achterliggende betekenis ‘wees degene die je echt bent'.

Voor ons is het gegeven als een middel om te WORDEN wie we echt zijn, terug naar het lichtwezen in ons.

Paul Liekens heeft samen met enkele andere sjamanen in Europa, de laatste rite van de Munay–ki ontvangen als een zaadje dat tot grote bloei kan komen, als we er aandacht aan besteden en er praktisch gebruik van maken voor onze persoonlijke groei.

Onze ervaringen bij Paul Liekens' Heart Systems

De opleiding bij Paul Liekens was een hartverwarmende, verrijkende ervaring. De basisprincipes van de NLP werden ons uit de doeken gedaan op een rustige manier. Ieder concept werd in een oefening gegoten, zodat we alles van dichtbij konden meemaken. Als gids, ontdekker of meta (observator). Dat zorgde voor een heel hechte sfeer onder de deelnemers, die zichzelf en elkaar beter leerden kennen.

Ondanks het rustige tempo waren wij iedere dag uitgeput! Door het intense luisteren, en de emoties die vrijkwamen wanneer bepaalde inzichten werden bereikt en gedeeld. Door de blokken van vier dagen waar je kon blijven slapen kwam er al snel een hechte sfeer in de groep die het toeliet delicate thema's aan te snijden en vooruitgang te boeken op de gebieden waar het echt telde!

Al bij al een bijzondere en intense ervaring, waarbij we veel kennis en menselijke ervaring opdeden.

Ga naar de site van Heart Systems - Paul Liekens

Life Coach opleiding

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!