Coachingstraject team coaching

Een team coaching doorloopt verschillende fasen. Ieder traject begint met een intake waar vastgesteld wordt wat de vraag of het probleem is. Dan volgen de sessies zelf. Deze fase wordt afgesloten met een tasking die zal dienen als vertrekpunt voor de volgende sessie. Tussen de sessies door is het de bedoeling dat het team vooruitgang boekt, zodat iedere sessie verder kan bouwen op de vorige. Na een vooraf bepaald aantal sessies is het coachingstraject afgelopen, en wordt de coaching geëvalueerd.

Intake team coaching – Oriënterende fase

Een teamcoachtraject bestaat uit een korte oriënterende fase: wat wil het team leren en hoe houdt de huidige improductieve werk-wijze het in stand? Wordt aan de randvoorwaarden voor effectieve samenwerking voldaan? Soms moet er eerst duidelijkheid komen over de structuur, taken, bevoegd-heden en verantwoordelijkheden voordat coaching aan de orde is. Er kan ook sprake zijn van een leiderschapsvraagstuk.

We maken afspraken over uw gespreksdoelen en onderwerpen, de frequentie (doorgaans een tweedaagse om de drie tot zes maanden), het aantal gesprekken, eventuele verslaglegging.

De team coaching sessies

Een teamcoachtraject is een traject op maat. De inhoud wordt in overleg met de coach, de teamleden en de opdrachtgever bepaald. Uitgangspunten zijn de organisatie- en teamdoelstellingen, de kernwaarden en kerncompetenties van de organisatie, en de functies van de teamleden. De manager van het team is meestal aanwezig bij de teamcoaching omdat we uitgaan van een collectief leerproces.

Afronding en evaluatie

Na een aantal sessies is het team in staat om zonder coach verder te werken aan de vooropgestelde doelen. Vóór we afsluiten maken we een evaluatie: zijn de gespreksdoelen behaald, is de beoogde vooruitgang geboekt? Zo nodig plannen we nog een extra sessie in.

Wat kost team coaching?

Iedere traject is anders en kan op maat samengesteld worden naargelang de behoeften van je team of organisatie.

Team coaching organiseren?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Of mail ons uw plannen, we werken graag samen met u een passende team coaching uit.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!