Opleiding Systemisch Coachen

Opleiding Systemisch CoachenHet systemische maakt steeds meer opgang in de coachwereld. Naast de persoonlijke inzichten, geeft het systemische diepere inzichten in de systemen waarlangs de persoon bepaalde patronen ontwikkeld heeft.

Het gaat snel en efficiënt naar de naakte waarheid achter anders onverklaarbaar verdrag. Het maakt zaken zichtbaar die anders mogelijks nooit aan het licht zouden komen: conflicten over generaties, familiegeheimen, de oprichtingsbestemming van een bedrijf of organisatie, de ware oorzaak van allergieën of fobieën...

Systemisch werk kijkt naar diepere stromingen en invloeden die onder de oppervlakte spelen. Het brengt eeuwenoude, zelfs universele wijsheden over de mens in diens omgeving samen in een krachtige verzameling wetmatigheden en dynamieken.

In het systemische gaat men ervanuit dat iedereen individueel probleem, een oplossing is voor iets dat in het systeem om aandacht vraagt.

Vaak ziet het systemische er anders uit dan wat de gecoachte denkt en meegeeft, waardoor nieuwe perspectieven en mogelijkheden ontstaan.

Meer over het programma

Wat maakt onze aanpak uniek?

Voor wie is deze Opleiding?

Getuigenissen

“Ongelooflijke opleiding. Op 4 dagen is mijn blik op de wereld, de anderen en op mijzelf aangescherpt en verrijkt met verfrissende inzichten. De theoretische onderbouw is ijzersterk en de oefeningen zijn meteen toepasbaar. Benjamin dankjewel voor je warme begeleiding van deze fascinerende reis.”
Joke V.
Learning Expert & Coach

Lees hier meer getuigenissen van onze Opleiding Systemisch Coachen.

Voorbeelden van Systemisch Coachen

Klik op de onderstaande voorbeelden voor meer informatie.

Voorbeeld 1 - Patrick komt steeds in conflict met zijn baas

Patrick komt steeds in conflict met zijn baas. Het is al zijn derde job, waarbij zich steeds hetzelfde toont. Hij volgde al cursussen rond geweldloos communiceren, leiderschap, volgde coaching waarbij er gewerkt werd rond het omgaan met authoriteit, je kwetsbaarheid tonen...

Patrick is bereidwillig en toch blijft hij op één of andere manier het conflict opzoeken met zijn directe overste.

Bij de systemische coach blijkt dat Patrick al jaren geen contact heeft met zijn vader. De woede die hij naar zijn vader voelt, manifesteert zich telkens bij zijn baas. Een deel van Patricks familiesysteem had zich zo ‘vastgezet’ op zijn werksituatie, en zo werd Patricks vader alsnog deel van zijn leven.

Voorbeeld 2 - Bieke kan geen relaties houden

Bieke kan geen relaties houden. Ze probeerde al vanalles maar het blijft moeilijk. Ze komt erachter bij een systemische coach dat haar vader een eerste liefde had, waaraan hij (onbewust) verbonden is gebleven.

Bieke heeft dat gemis opgevuld door die plek voor haar vader in te nemen, waardoor zijzelf niet beschikbaar is voor andere mannen.

Voorbeeld 3 - De nieuwe General Manager functioneert niet

In Bedrijf X, opgericht door Walter, wordt een functie gecreëerd van General Manager. Deze moet tussen Walter en de verschillende managers komen, zodat Walter zich meer kan terugtrekken.

In de praktijk blijven de managers zich tot Walter (ondertussen met pensioen) wenden, en voelt de nieuwe General Manager zich gefrustreerd en niet capabel – ondanks een uitstekende staat van dienst in andere bedrijven.

Na een tijdje geeft hij het op en zoekt een ander bedrijf, waar hij wel weer floreert. Er wordt een nieuwe GM gezocht, maar deze vergaat het gelijkaardig.

Systemisch gezien zou je kunnen zeggen dat de plek van de General Manager niet beschikbaar is. De oude staf blijft (onbewust) loyaal aan Walter, die niet voldoende afstand nam van zijn plek als leider om mandaat te geven aan de nieuwe GM.

Dit is geen opleiding tot (familie)opsteller

Systemisch werken is niet hetzelfde als opstellen.

Bij opstellingen wordt een probleemsituatie of vraag uitgepuurd tot het samenspel van enkele bepalende elementen. Deze elementen worden in de ruimte neergezet, en de onderlinge dynamiek bekeken.

Opstellen is dus een werkvorm, waarbij mensen of elementen in de ruimte geplaatst worden. Daaruit komt visueel-ruimtelijke en andere informatie over de vraag, waarmee de begeleider andere lagen kan bewandelen en waarbij zich vaak verrassende inzichten onthullen.

Het systemische is een manier van kijken. In plaats van naar het individu kijken we naar de context en de systemen waarin het individu zich bevindt en voortbeweegt. Diens situatie en uitdagingen worden bekeken via zijn herkomst en de groepen waarbij hij hoort.

Dit steeds met het oog op het versterken van de persoon: door het onder ogen komen van de realiteit en het inzetten van een nieuwe beweging, kan de persoon groeien.

Systemisch werk kan in een interview, via visualisatie, met opstellingen...

Je kan dus opstellen zonder systemisch te werken, en systemisch werken zonder opstellen.

Opleiding Systemisch Coachen Programma

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!