Professional Programma

Ontwikkel jouw eigen stijl als coach, en leer jezelf neerzetten in de markt

Wil jij:
Vernieuwend en kwalitatief leren coachen?
Een omvattend kader meekrijgen waarin jouw expertise een centrale plek krijgt?
Mensen op hoog niveau begeleiden?
Je eigen coachstijl ontwikkelen?
Jezelf professioneel (nog) stevig(er) neerzetten?

In het Professional Programma leer je hoe je als coach permanente verandering kan brengen van in de dieperliggende oorzaken van je klanten. Je krijgt een dieper inzicht in het verloop van een sessie, in de problematiek van een vraag, in het benaderen van een probleem of situatie.

De opleiding Integrale Coaching is afgestemd op de 11 kerncompetenties van het ICF.

Schrijf je in voor het Professional Programma

Inhoudelijk

Opleiding Integrale Coaching Professional ProgrammaJe proeft van een rijk palet aan toptechnieken uit alle hoeken van de coachwereld. Je beheerst moeiteloos de traditionele kaders én zet telkens weer volledig unieke sessies neer. Je leert coachen op gebieden waar je voorheen minder zelfzeker en succesvol was.

Intuïtie en creativiteit krijgen een centrale rol. Je leert met gemak en humor alles wat er gebeurt in een sessie te gebruiken om resultaat te boeken. Je bekwaamt jezelf in onze gepatenteerde houding van 'niet-weten' en flow. Je stroomt als vanzelf naar de essentie van de vraag – en de helende beweging.

Je ontwikkelt je eigen stijl als coach. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, op technisch én op inhoudelijk vlak. De Integrale methode is open: alles wat je al kon en nog zal bijleren, kan je meenemen en gebruiken. We moedigen zelfs actief aan dat je je eigen persoonlijke palet uitwerkt.

Life isn't about finding yourself.
Life is about creating yourself.
- George Bernard Shaw

We zoeken daarnaast naar de beweging die jij hebt neer te zetten, en werken die in de loop van de Professional uit. We leggen een sterke nadruk op het concreet in de wereld zetten van jouw visie. Of het nu in je werk, in je persoonlijke leven of als zelfstandige coach is. Na deze module kan je het materiaal op professionele wijze integreren in jouw huidige leefwereld en expertise.

Schrijf je in voor het Professional Programma

Onze werkwijze

 • Technischer
  Integrale Coaching Professional is technischer dan de Essentials. De nadruk verschuift lichtjes: je eigen persoonlijke proces komt nog aanbod, maar nu wordt ook jouw vaardigheid en jouw impact op het proces van de klant belangrijker. Er wordt meer geoefend en vormelijke feedback gegeven. Waar veel formats in de Essentials 'onzichtbaar' blijven voor je gesprekspartner, wordt er nu openlijk gecoacht. De formats worden complexer en diepgaander.
 • Opdrachten
  Tussen de modules in geven we opdrachten mee. Dit voor jouw eigen ontwikkeling, en ook als voorbeeld voor wat je aan je klanten kan meegeven.
 • Intervisie
  We organiseren maandelijkse oefenmiddagen voor al onze deelnemers. Als Integrale Coach Professional vragen we jou om minstens 3 keer te komen. Dit om de stof beter te integreren, je 'vlieguren' te doen en mogelijke vragen diepgaand te kunnen beantwoorden.
 • Groepsoefeningen
  Doorheen de opleiding doen we groepsoefeningen. Enerzijds om de groep te vormen, en anderzijds als demonstratie voor zij die ook met teams willen werken.

Getuigenissen

“Dank en felicitaties voor jullie manier van werken. Het is bijzonder hoe in deze cursus echt 'alles' zit (integraal, dus). Een vrijbrief om ons in ons werk nog 'vrijer' te voelen. Mijn hoed af voor jullie moed om deze ongewone combinatie in de wereld te zetten. Mooie, vruchtbare, eigenzinnigheid... Merci om mijn leven te veranderen!”
Diana S.
Artiestencoach
“De opleiding is zonder twijfel de BESTE die ik ooit heb gevolgd: ik heb een massa formats meegekregen, een boel inzichten over mezelf, een belangrijke boost voor mijn zelfvertrouwen en mijn vertrouwen in het leven en het effect van leren in groep is voor mij bijzonder positief geweest. Ik sta anders in een groep vanaf nu, de opleiding is een keerpunt op sociaal vlak.”
Katlijn D.
Trainer-coach
“Deze opleiding is veel omvangrijker dan de inhoud doet vermoeden.”
Luc L.
Manager

Lees hier meer getuigenissen van onze Opleiding Integrale Coaching Professional.

Programma

Klik op de onderstaande modules voor meer informatie.

Module 1 – Advanced Coaching Skills

"Great sculptors and artists spend countless hours perfecting their talents. They don't pick up a chisel or a brush and palette, expecting immediate perfection. They understand that they will make many errors as they learn, but they start with the basics, the key fundamentals first."
- Joseph B. Wirthlin

In deze module frissen we de Coach Basics op en gaan we een aantal stappen verder. Met verrassende en uitdagende formats verdiepen we jouw bestaande kennis en voegen we essentiële nuances toe. We duiken in de dynamiek van het coachgesprek, de lagen en thema's die aan bod kunnen komen. Je coacht voor de groep en krijgt een eerste feedback.

 • Herhalen van de Coach Basics
 • Planmatig en fenomenologisch coachen: een aantal demonstraties
 • De dynamiek van het gesprek beheren: 50%-regel en 5 secondenregel
 • De kracht van stilte bewust leren gebruiken
 • Veel voorkomende lagen en thema's in coachgesprekken
 • Wat voor coach ben jij? Een eerste onderzoek naar jouw niche

Module 2 – Verrijkte Communicatie en Coach Classics

"The most important thing in communication is hearing what isn't said."
- Peter Drucker

Als coach is communicatie jouw sterke punt. Waar jouw klant geen woorden vindt, heb jij meerdere manieren om de boodschap – al dan niet verbaal – naar de oppervlakte te brengen. Je leert ook omgaan met defensieve en manipulatieve communicatie. Je bespeelt de mechanismen waarmee klanten zichzelf en hun problemen beschermen en leert ze in alle rust en aanvaarding omzeilen of ontmantelen.

Naarmate een coachtraject aan diepte wint, komen ook dieperliggende thema's naar boven. In deze module leer je krachtige herkaderingen aan in verschillende lagen en thema's. Je leert rechtstreeks communiceren met het onbewuste via metaforen. Een aantal zaken komen steeds terug, zoals vastzitten in oude patronen, schaarste/overvloed, faalangst en zelfvertrouwen... Je krijgt onze gepatenteerde interventies mee om specifieke thema's aan te pakken. Er is ook ruimte voor het aanbrengen van andere/eigen thema's, waar we uit onze ervaring en creativiteit putten om gepaste interventies toe te passen.

 • 4D-communicatie
 • Wat is het verschil tussen een Professionele en een Goede coach?
 • Omgaan met defensief/manipulatieve communicatie
 • Horen wat niet gezegd wordt
 • Metaforische coaching
 • Workshop: Spreken voor een groep
 • Typische coachthema's: Gezondheid, Zelfvertrouwen, Assertiviteit, Faalangst, Geld, Competitie, Schaarste, Perfectionisme, pleasen

Module 3 – Persoonlijkheidsmodellen

"My mother said to me, 'If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.' Instead, I was a painter, and became Picasso."
- Pablo Picasso

In deze module leer je de zin en onzin van persoonlijkheidsmodellen. Deze zijn nuttig om mensen te situeren, maar ook gevaarlijk wegens het oordeel dat er al snel insluipt. Wij leren je de fijne balans bewandelen tussen de twee.

We geven je daarnaast ook de essentie mee van een aantal bekende en vaak gebruikte modellen. Elk model belicht iets anders; wij onderscheiden twee grote stromingen. Tenslotte zal je ook zelf een model leren maken, zodat je de onderliggende principes leert beheersen.

Onze persoonlijkheid is trouwens niet één geheel, eerder een kakofonie van vaak tegenstrijdige stemmen. Je duikt met een combinatie van systemische wijsheid en NLP-delenwerk onder de oppervlakte van dit ongrijpbare geheel en onderzoekt welke delen precies aan het werk zijn.

 • Het verschil tussen structuurmodellen en procesmodellen
 • Wanneer wel en niet werken met persoonlijkheidsmodellen
 • Praktische essentie van een aantal bekende typologieën (Discovery Insights, MBTI, Enneagram...)
 • Maak zelf een persoonlijkheidsmodel
 • Delenwerk (NLP)
 • Omgaan met dilemma's, perfectionisme en vastgeroeste overtuigingen

Module 4 - Out of the Box Coaching

"Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn't really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while. That's because they were able to connect experiences they've had and synthesize new things."
- Steve Jobs

Alle modellen tot daar aan toe, een coachgesprek blijft onvoorspelbaar – en iedere persoon zit anders in elkaar. Als Integrale Coach lees je tussen de lijnen, en slaag je erin ook je klant tussen diens eigen verblindende lijnen door te laten kijken (en voelen). We reiken enerzijds vastomlijnde creatieve en soms ronduit kunstzinnige formats aan. Anderzijds leren we je een houding van inspiratie aan. Daarmee kan je vanuit het niks een treffende interventie toveren die exact op maat van je klant gemaakt is. Je ontwerpt actiemetaforen die de persoon in beweging zetten en daarmee een langduriger en transformerender effect sorteren.

Vaak zijn er in ons leven onzichtbare krachten aan het werk; energieën die we niet (meer) voelen maar die ons doen en laten sturen. Via systemische coaching en familie/organisatieopstellingen krijg je inzicht in deze krachten en leer je ook hier een meerwaarde boeken.

 • Creatief-kunstzinnige formats
 • Werken vanuit het 'niet-weten'
 • Actiemetaforen
 • Systemische coaching

Module 5 – Verbinden met het grotere geheel: Missie, Marketing en Team

"Life's most persistent and urgent question is
'What are you doing for others?'"
- Martin Luther King, Jr.

Niks of niemand staat op zichzelf. Alles gebeurt in verbinding met grotere gehelen. Dit kwam al aan bod in Module 4 bij het systemische coachen.

We bekijken Missie en Zingeving, om vanuit hogere principes te leren vertrekken. We bekijken ook het werk met groepen en Teams. Als coach kom je onvermijdelijk ook voor groepen te staan, en een begrip van de dynamieken is onontbeerlijk om aandacht en enthousiasme te krijgen.

In deze module verbinden we jouw praktijk met de markt, en hoe zal jij de doelen, voornemens en veranderingen die je opgedaan hebt omzetten in een gedragen beweging binnen de betreffende context? Doorheen dit process leer je hetzelfde doen voor jouw klanten.

Tenslotte geven we je waardevolle informative mee marketing voor coaches/trainers. Wat is jouw niche, en jouw doelgroep? Hoe vind je je eerste klanten? Hoe maak je een opleiding? Welke labels zijn er, en welke zijn de moeite? Hoe krijg je die labels, wat kost het? Enzovoort.

In het laatste blok is er nog plek voor de thema's en vragen die leven. Waar nodig worden demonstraties gegeven, en extra formats aangereikt.

 • Missie/Zingeving
 • De cyclus van Visie en Materie
 • Omgaan met Teams
 • Jouw Professionele GPS creëren en uitwerken
 • Coach Marketing: labels, eerste klanten, jouw huis vd coaching
 • Inoefenen
 • Demonstraties

Certificatie

Aan de Professional-opleiding is een certificatiedag verbonden. Wie deze afrondt, krijgt een officieel certificaat tot Integrale Coaching Professional. Wat houdt de certificatie in?

 • Verslag van een coachtraject
 • Demonstratie van een coachtechniek
 • Voorstelling van en feedback op coachproject

Alle deelnemers ontvangen een Bewijs van Deelname als ze minstens 80% van de modules aanwezig waren.

Na afronding van deze opleiding kan je je internationaal laten certificeren door de International Coach Federation (ICF). De Opleiding Integrale Coaching geeft je hiervoor een ruim voldoende basis en de vereiste capaciteiten. Wij begeleiden je met plezier bij het behalen van dit kwaliteitslabel!

Data

Voorjaar/Najaar 2020 (Maandag/Dinsdag)
Trainer: Benjamin Ball

 • 10 & 11 feb 2020
 • 30 & 31 mrt 2020
 • 11 & 12 mei 2020
 • 22 & 23 jun 2020
 • 7 & 8 sep 2020
 • 21 sep 2020

De deuren gaan open om 9u en de opleiding start om 9u30. Einde is om 17u.

Locatie

De opleidingen gaan door in Loft 26.

CoachingopleidingLoft 26

Dok Noord
Sint-Salvatorstraat 18 / 104
9000 Gent

 

Prijs

Het Professional Programma kost € 2695 (ex BTW). Certificaat, uitgebreid cursusmateriaal en verse lunch inbegrepen.

* Bespaar tot 40% via KMO-Portefeuille

De opleiding Integrale Coaching Professional komt in aanmerking voor KMO-Portefeuille. KMO's en zelfstandigen kunnen tot 40% korting krijgen op onze opleidingen. Het BTW bedrag kan niet worden gesubsidieerd. Particulieren kunnen gebruik maken van opleidingscheques.

Schrijf je in voor het Professional Programma

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse YourCoach nieuwsbrief.

Help ons groeien

Elke Share of Like telt!