YourCoach Café 24/4/14 – Patrick Pickart met ‘Hypnose en coaching’

Op donderdagavond 24 april ontvingen we Patrick Pickart, die een lezing gaf over hypnose. Toch wel een omstreden onderwerp, dus we waren benieuwd. En we werden niet teleurgesteld; dit was ongetwijfeld een van de meest spectaculaire edities van YourCoach Café tot nu toe.

Sfeerbeelden

Bekijk de beelden in het album op Facebook:

Over hypnose en coaching

Het is één ding hypnose op TV te zien, en een heel ander het in het echt te ervaren. Je denkt toch altijd dat dat de deelnemers maar acteurs zijn, of dat er iets mis is met hen. Om dan mensen die je kent datzelfde te zien doen, is straf.

Patrick Pickart treedt op in heel België, en je ziet dat hij een ervaren performer is. Tijdens de presentatie speelde er mysterieuze muziek (van Jean-Michel Jarre, de iconische toetsenist uit de jaren ’70 en ’80) en Patrick had allerlei materiaal mee om zijn verhaal te ondersteunen.

Beginnende met een pendel die uit zichzelf begon te bewegen, en zelfs een stok met 5 pendels aan, waarvan iemand uit het publiek erin slaagde om er één afzonderlijk te laten bewegen! Dit vond ik eigenlijk het strafste van de avond, een demonstratie van onze ongekende vermogens.

Wat we met ons denken en willen niet rondkrijgen, verwezenlijkt ons onderbewuste voor ons. Een pleidooi voor het leren loslaten van controle, en vertrouwen dat we meer weten en kunnen dan we denken. Dat is trouwens een vaardigheid die we tijdens de opleiding Integrale Coaching meegeven aan de deelnemers. We leren mensen communiceren en begeleiden vanuit een onbewuste, versterkende houding eerder dan vanuit een bewuste techniek.

De basis van hypnose ligt dan ook in ons onderbewuste. De naam klopt eigenlijk niet: Hypnos is de Griekse god van de slaap. Terwijl je bij hypnose in een staat van ontspanning en concentratie tegelijk komt. Een deel van ons is niet meer bewust aanwezig, een ander deel wel. Zoals ergens met de auto toekomen en niks meer weten over de weg ernaartoe.

Wie onder hypnose is, slaapt niet. Integendeel, de persoon is ontspannen en wakker. Hij of zij kan nog steeds ‘nee’ zeggen, je kan dus niet zomaar alles doen. Maar er is wel een diepe ontspanning en vertrouwen, waardoor er meer mogelijk is.

Eigenlijk gebruiken en ondergaan wij allemaal hypnose, in allerlei vormen. Van opzwepend politiek taalgebruik (wie wil er geen vrijheid, vooruitgang, verandering?), reclame, tot de sfeer van rust en focus die we als coach creëren in een sessie. Of meditatie, waar we alert doch ontspannen onze gedachten laten voorbijglijden als wolken, en waaruit we achteraf ontwaken.

Hypnose is dus meer dan wat we in de shows op televisie zien, en het is soms spijtig dat een groot deel ervan weggelaten wordt. Het geeft een vertekend beeld: de sensatie wordt opgezocht om het interessant te maken. Daardoor ontstaat een beeld dat meer in de richting ligt van manipulatie en belachelijk maken. Dat oordeel kleeft dan ook aan de andere, meer constructieve toepassingen van hypnose. Want veel hypnotiseurs bouwen hun demonstratie op met veel achtergrondinformatie en veiligheid voor het publiek.

Natuurlijk blijft de vraag wanneer we hypnose van iemand anders ondergaan: wat met onze vrije wil? In hoeverre blijven mensen zichzelf, en verliezen ze een deel van zichzelf? We zagen dat er limieten zijn, maar wil dat dan zeggen dat alles binnen die limieten gewenst en opportuun is?

Daar is er een sterke deontologie te volgen voor de hypnotiseur. Maar verschilt die op zich zoveel van deze die geldt voor coaches, therapeuten, dokters, advocaten… met andere woorden alle beroepen waarbij men zijn lot in de (al dan niet bekwame) handen legt van een ander?

Al bij al een bijzonder interessant onderwerp. Nogmaals bedankt aan Patrick om dit te willen komen tonen.

Leave a Reply