Vormen van meditatie

Ik ben geen expert in meditatie, maar ik weet wel dat er verschillende soorten zijn. Ik heb het gevoel dat er bij mensen die beginnen mediteren niet zoveel duidelijkheid is over de verschillen ervan, waardoor wellicht bepaalde doelstellingen niet gehaald worden.

Zo is er concentratiemeditatie, waar je leert je aandacht op een object houden. Dit versterkt je rust en concentratie, maar leidt uit zichzelf niet tot diepere inzichten.

concentratiemeditatie

concentratiemeditatie

Er is ook passieve aandachtsmeditatie, waar je op je ademhaling let en je bewust wordt van de gedachten die je afleiden, om deze te aanvaarden en terug te keren naar de staat van aandacht. Deze vorm van meditatie is heel rustgevend en kan tot inzicht leiden; door het overschouwen van de gedachten waar je mee bezig bent ontstaan vaak (in mijn luttele ervaring) verbanden tussen dingen die je niet ziet wanneer je er middenin zit.

passieve meditatie - overzicht krijgen

passieve meditatie - overzicht krijgen

Er is ook actieve aandachtsmeditatie, waar je je intentie op iets bepaalds richt. Zoals liefde voelen voor jezelf en anderen; of een bepaald onderwerp waar je de intentie erop richt alle gedachten en gevoelens over dat onderwerp aan bod te laten komen en weer te laten gaan; het uitstralen van goede wil naar de wereld; het visualiseren van een bepaald doel of een gewenste situatie; het herhalen van affirmaties; enzovoort.

actieve meditatie - gerichte intentie

actieve meditatie - gerichte intentie

Alleen al tussen deze drie vormen van meditatie is er een groot verschil. Het effect van de meditaties is ook verschillend, dus het is belangrijk te weten wat het doel is van je meditatie.

Ben ik iets vergeten vermelden? Zijn er interessante links over dit onderwerp die hierover handelen? Laat iets weten!

One Response to “Vormen van meditatie”

  1. Gregory Kramer schreef:

    Graag plaats ik het antwoord van Alex Mero op de vraag: Welke meditatietechniek raadt u aan?
    De meditatie die ik beoefen is niets anders dan een daad van bevrijding die geen specifieke werkwijze of techniek vereist. Het is een staat van bewustzijn die het ons mogelijk maakt het ware te observeren in tegenstelling tot het aannemen van wat we denken dat het ware is. Ze wordt als een houding van louter contemplatie beleefd. Het gaat om een ervaring waarin we waarnemen wat er is, zonder trachten na te denken of te rationaliseren. Er moet dus geen enkele inspanning geleverd worden, geen enkele intentie aan de dag worden gelegd. Het gaat om een toestand van aanwezigheid met volle aandacht en spontaniteit met de omringende wereld en met onszelf. Het is tegelijk een ervaring van blijvende voldaanheid, maar ook een ervaring van de grootste eenvoud die wij kunnen beleven. En juist daarin ligt de grootste moeilijkheid.

Leave a Reply